Jakość

Nasze doświadczenie i historia gwarantują klientom, że wiemy, o czym mówimy, że dotrzymujemy obietnic i że jesteśmy tutaj - i że tak będzie jeszcze przez wiele lat.

Wspieramy dział zakupów w pozyskiwaniu surowców, aby zapewnić odpowiednią jakość odżywczą pasz, spełniać wymagania klientów, postępować zgodnie z wymogami prawnymi i oczywiście przestrzegać naszych wewnętrznych standardów dotyczących jakości surowców w celu uzyskania najlepszej wydajności pasz.

Zestaw parametrów jakościowych obejmuje również sposób identyfikacji pochodzenia surowców i sposób ich pozyskiwania. Czynniki te są ważne dla zapewnienia odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji wysokiej jakości produktów. Kontrolujemy spełnienie wszystkich wymagań poprzez analizę przychodzących surowców i utrzymywanie bliskiego kontaktu z dostawcami.

Jeśli chodzi o unikanie niepożądanych substancji w paszy, Dział Jakości stale monitoruje te substancje w surowcach i paszy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych produktów i mieć pewność, że surowce pochodzą z bezpiecznych i zrównoważonych środowisk.

Zapewniamy jakość naszych produktów poprzez monitorowanie wszystkich etapów procesu wytwarzania bezpiecznych, jednolitych, bezpyłowych pasz. Skupienie się na tych parametrach ogranicza ilość odpadów paszowych, a tym samym emisję składników odżywczych do środowiska wodnego.

Wymagania interesariuszy są włączone do wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Aller Aqua. System Zarządzania Jakością podlega ciągłemu doskonaleniu, ponieważ wymagania interesariuszy są stale modyfikowane. Głównie prośby lub roszczenia klientów, wiadomości, przepisy prawne, stowarzyszenia paszowe, nowe lub dodatkowe wymagania jednostek certyfikujących, a także audyty wewnętrzne służą jako przydatne wyznaczniki wykorzystywane przez nas do dostosowywania i ulepszania naszego sposobu pracy.

System zarządzania jakością jest wdrożony we wszystkich naszych fabrykach, a ponadto są one certyfikowane zgodnie z kilkoma normami jakości, aby zapewnić wysoką jakość paszy dla ryb Aller Aqua.

Odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią Aller Aqua. Wiemy, że nowoczesna hodowla ryb ma najwyższe wymagania, jeśli chodzi o zmniejszenie wpływu na środowisko. Nasze pasze opracowywane są z myślą o najwyższej wydajności i strawności składników odżywczych, co skutkuje niskim poziomem akumulacji składników odżywczych w wodzie.

  • Wszystkie surowce są niemodyfikowane genetycznie,

  • Lokalne surowce są traktowane priorytetowo,

  • Produkty sojowe certyfikowane pod kątem odpowiedzialnego rolnictwa (np. RTRS, ProTerra lub ISCC) są traktowane priorytetowo,

  • Dziko złowione ryby wykorzystywane do produkcji mączki rybnej i oleju rybnego pochodzą ze zdrowych zasobów rybnych i nie należą do zagrożonych gatunków. Certyfikaty zapewniające zrównoważony rozwój to np. MSC/ISEAL lub Marin Trust.

Produkty uboczne z zakładów przetwórstwa rybnego, które są uznawane za zrównoważone źródło surowców morskich, są wykorzystywane jako zwykły surowiec morski.

Certyfikaty

W ramach zapewniania jakości skupiamy się na zgodności zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi normami i certyfikatami, które tworzą wartość zarówno dla naszych klientów, jak i konsumentów. Regularnie poddajemy nasze certyfikaty reewaluacji, aby mieć pewność, że zawsze jesteśmy na bieżąco z inicjatywami zrównoważonego rozwoju, wymagań interesariuszy i kosztów.

Certyfikaty dla poszczególnych fabryk można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem handlowym. 

W kontekście pstrąga, produkty Aller Aqua i sposób ich produkcji są zgodne ze Standardem ASC, zasadą nr 5. Istnieje również możliwość produkcji zgodnie z Zasada nr 4 ASC dla Łososia.

Przeczytaj więcej o wybranych standardach poniżej: