Surowce
ASC
02.01.2014
Udostępnij

ASC

Rada ds. zarządzania akwakulturą

Aquaculture Stewardship Council (ASC) to międzynarodowa organizacja non-profit, która została założona w 2010 roku przez WWF (World Wildlife Fund) i The Sustainable Trade Initiative. Jest to wiodący na świecie system certyfikacji hodowlanych owoców morza, a etykieta ASC pojawia się tylko na żywności pochodzącej z gospodarstw, które zostały niezależnie ocenione i certyfikowane jako odpowiedzialne środowiskowo i społecznie.

Zalety:

Misją ASC jest przekształcenie akwakultury w kierunku zrównoważonego rozwoju środowiska i odpowiedzialności społecznej przy użyciu skutecznych metod tworzenia wartości w całym łańcuchu wartości od paszy do żywności. Standardy ASC obejmują takie zasady, jak ochrona naturalnych siedlisk, lokalnej różnorodności biologicznej, ekosystemów, dzikiej populacji i zasobów wodnych, odpowiedzialne wykorzystanie paszy i innych zasobów, poprawa zdrowia ryb oraz kontrolowane i odpowiedzialne stosowanie antybiotyków i chemikaliów, a także odpowiedzialność społeczna. Ponadto obejmuje wszystkie typy produkcji: recyrkulacyjne systemy akwakultury (RAS) i systemy przepływowe. Każdy gatunek ryb ma swój własny standard.

ASC i Aller Aqua

Pasza dla ryb produkowana w Aller Aqua jest zgodna z zasadą 5 standardu ASC dla pstrąga słodkowodnego. Możliwe jest również spełnienie zasady 4 w standardzie ASC Salmon. Zasady te dotyczą wydajnego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, w tym:

  • Identyfikowalność i przejrzystość surowców w paszach

  • Odpowiedzialne pochodzenie surowców morskich (w tym wykorzystanie dzikich ryb jako paszy)

  • Zależność od dziko złowionych składników morskich w paszy (źródło surowców morskich)

  • Odpowiedzialne pochodzenie surowców niemorskich w paszach


Identyfikowalność i przejrzystość surowców paszowych

W celu udokumentowania szczególnych wymagań dotyczących identyfikowalności składników pasz firma Aller Aqua wybrała zasadę bilansu masy. Bilans masy dokumentuje ilość zakupionych surowców z ilością sprzedanej paszy. Ponadto dostarczamy informacje o wszystkich surowcach, które stanowią więcej niż 1% masy paszy.


Odpowiedzialne pochodzenie surowców morskich

Wymogi stanowią, że cała mączka rybna i olej rybny stosowane w paszach pochodzą z akredytowanych przez ISEAL łowisk, takich jak MSC i IFFO-RS. Uznając, że nie jest to realna możliwość, zapewniono szereg alternatyw. Aller Aqua wybrała punktację Fish Source, która jest obliczana dla surowców morskich wykorzystywanych w paszach. Ta rezygnacja ze 100% certyfikacji ISEAL jest tymczasowa i oczekuje na nowy kompletny standard pasz ASC.


Zależność składników pochodzących z dzikich połowów morskich w paszach

Aby określić nasz wskaźnik zależności od surowców morskich, przeprowadzamy obliczenia, które dostarczają nam liczbę, którą możemy następnie monitorować w czasie. Podobnie jak inni producenci pasz dla ryb, staramy się zmniejszyć naszą zależność od surowców morskich i znaleźć doskonałe alternatywy dla tych cennych surowców.


Odpowiedzialne pochodzenie surowców niemorskich w paszy

Aller Aqua posiada udokumentowaną politykę odpowiedzialnego pozyskiwania składników pasz.
Wymaga to, aby 100% wszystkich składników opartych na soi posiadało certyfikat RTRS (Round Table on Responsible Soy Production).