01.01.2010
Udostępnij

Produkcja ekologicznej paszy dla ryb

Ekologiczna produkcja wysokiej jakości paszy dla ryb w akwakulturze

Produkcja ekologicznej paszy dla ryb

Cała produkcja paszy organicznej dla akwakultury jest zgodna z przepisami:

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczące produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

  • Rozporządzenie Komisji (EF) nr 889/2008 w sprawie wdrożenia rozporządzenia Rady (EF) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

  • Ustawa konsolidacyjna 416 z dnia 3 maja 2011 r. ustawy organicznej.

Organiczna karma dla ryb od Aller Aqua

Aller Aqua został zatwierdzony przez Duńską Agencję Rolną przy Ministerstwie Środowiska i Żywności Danii z numerem zezwolenia: 1087354. Zezwolenie obejmuje następujące kategorie produktów: Mieszanki paszowe dla ryb. W związku z tym zezwolenie obejmuje następujące działania:

  • Leczenie

  • Produkcja (mielenie, mieszanie, pakowanie)

  • Magazynowanie (surowców i wyrobów gotowych)

  • Sprzedaż (etykietowanie i transport)

  • Eksport do krajów trzecich

Produkcja paszy dla akwakultury ekologicznej wymaga udokumentowanych procedur i procesów w firmie, takich jak kontrola zakupów i dostawców, odbiór towarów, produkcja, etykietowanie i sprzedaż. Ponadto, procesy czyszczenia i partia czyszcząca są dokumentowane odpowiednio przed przyjęciem towarów i produkcją. Kontrola jakości przeprowadzana jest zarówno w odniesieniu do surowców, jak i gotowego produktu.

Aller Aqua podlega corocznym wymogom regulacyjnym, które prowadzą do autoryzacji produkcji ekologicznej.