G.A.P.
01.01.2010
Udostępnij

Global G.A.P.

Dobra praktyka rolnicza - jakość i bezpieczeństwo produktów w rolnictwie i akwakulturze

Co to jest Global G.A.P.?

Global G.A.P. to uznawany na całym świecie zestaw standardów rolniczych poświęconych dobrym praktykom rolniczym (Good Agricultural Practice). Global G.A.P. to koncepcja jakości ustanowiona przez europejskie sieci handlowe i producentów. Global G.A.P.'s Compound Feed Manufacturing Standard (CFM) definiuje wymagania takie jak:

  • Obowiązujące przepisy

  • Środowisko pracy i bezpieczeństwo

  • Bezpieczeństwo i higiena żywności

  • Dobrostan zwierząt, w tym środowisko i produkcja ekologiczna

Zalety certyfikacji Global G.A.P.

Dla producentów żywności zapewnienie odpowiedzialnej produkcji jest ciągłym wyzwaniem. Rosnąca presja i wymagania ze strony konsumentów, handlu detalicznego i prawodawstwa nadal stanowią wyzwanie dla producentów, którzy z kolei potrzebują efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, a także ochrony życia w oceanie. Zdolność do stosowania odpowiedzialnych praktyk akwakultury jest ważna dla uzyskania dostępu do wielu rynków.

Pasze odgrywają ważną rolę w procesie zapewniania bezpieczeństwa pasz w całym łańcuchu wartości w produkcji akwakultury. Konsumenci domagają się coraz większej otwartości i przejrzystości w zakresie pozyskiwania surowców (w tym pochodzenia), technik produkcji i ograniczenia stosowania chemikaliów. CFM definiuje standardy i kryteria oraz obejmuje wszystkie etapy procesu produkcji pasz dla akwakultury; od zakupu i dostawy surowców do produkcji po sprzedaż gotowej paszy.

Wszystkim certyfikowanym producentom pasz przypisywany jest specjalny numer (GGN), który jest wprowadzany do bazy danych certyfikowanych firm Global G.A.P.. Ułatwia to klientom, partnerom i konsumentom porównywanie i wybór certyfikowanych partnerów.

Global G.A.P. i Aller Aqua

Fabryki Aller Aqua w Danii, Niemczech i Polsce posiadają certyfikaty zgodności z Global G.A.P. Compound Feed Manufacturing Standard. Aller Aqua A/S (Dania) posiada numer GGN: 4052852174015.