R&D Collaborations
15.04.2024
Objavi

Project: Aquaphage

Prosjekt: Aquaphage

Å utvikle bærekraftige strategier for å forebygge og kontrollere bakterielle patogener i oppdrett av regnbueørret.

Innovationsfonden Danmark

Produksjon av fagberiket fôr rettet mot spesifikk sykdomsforebygging.

Det er avgjørende å ta tak i sykdomsproblematikken for å sikre at oppdrettsnæringen lykkes. Dette er spesielt viktig for ungfisk, som larver, yngel og settefisk, som er mer utsatt for opportunistiske patogener. Sykdommer utgjør derfor en betydelig flaskehals i produksjonskjeden og en bekymring for sektorens grønne omstilling. Akvakulturnæringen lider årlige tap på rundt 6 milliarder USD på grunn av sykdommer.

Bakteriofager har vist seg å være effektive når det gjelder å forebygge sykdommer og kontrollere patogener hos ulike typer fisk i akvakultur. Dette kan bidra til en mer bærekraftig og lønnsom produksjonsprosess.

Dansk: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet, Teknologisk Institut, Fixed-Phage Ltd, KSK Aqua, DanAqua
Storbritannia: Carus Animal Health.