01.01.2014
Udostępnij

ISO 9001 (Zarządzanie Jakością)

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - zarządzanie jakością

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to ogólnoświatowe stowarzyszenie krajowych organów normalizacyjnych, założone w 1946 r. w Genewie w Szwajcarii.

ISO-work is published as international standards. Throughout the 1990’s ISO was particularly acknowledged due to its ISO-9000 series of standards for quality management of production companies. ISO works decentralized in more than 250 technical committees amongst the 162 member countries. Denmark is represented in ISO by Dansk Standard.

The ISO 9001 for quality management is a powerful management tool for business development and optimization. The standard has been implemented by more than one million businesses and organizations in more than 170 countries. The standard was first developed in 1987 and was last revised in 2015.


Zalety certyfikatu ISO9001

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące wszystkich procesów w firmie i określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością (QMS) w firmie. To sprawia, że ISO 9001 jest narzędziem zarządzania, które zapewnia, że organizacja buduje solidne podstawy zarządzania jakością i kieruje stałą koncentrację na ulepszeniach i utrzymaniu konkurencyjności.

Wraz z publikacją normy ISO 9001:2015 największe zmiany polegały na skupieniu się na przywództwie, a nie na kontroli. Poza tym norma obejmuje myślenie o ryzyku i radzenie sobie z ryzykiem (a także szansami). Kolejnym obszarem zainteresowania w zaktualizowanej normie są interesy interesariuszy, wiedza organizacyjna i kompetencje pracowników.

Wspólna struktura i teksty, które będą teraz zawarte we wszystkich standardach systemów zarządzania ISO, opierają się na normach ISO 9001, które w ten sposób stają się podstawą dla wszystkich standardów, takich jak zarządzanie środowiskowe ISO 140001 i zarządzanie środowiskiem pracy ISO 45001.


ISO 9001 i Aller Aqua

Aller Aqua A/S (Dania) uzyskała certyfikat zgodności z normami ISO 9001 w 2019 r. z certyfikatem nr 0086703.

Wewnętrznie

Certyfikacja została wdrożona pod względem większego stopnia struktury w organizacji i usystematyzowanych procedur pracy. Już opisane i zdefiniowane procesy zostały udoskonalone, a w całej organizacji nastąpiła znacząca zmiana w systemie zarządzania.

Role i obowiązki zostały jasno zdefiniowane, również w różnych działach. W dłuższej perspektywie standard pomoże nam poprawić poziom jakości pod względem mniejszej liczby popełnianych błędów i mniejszej liczby rejestracji odchyleń, mniejszej liczby roszczeń ze strony klientów i eliminacji powtarzających się błędów.

Zewnętrznie

Certyfikacja zapewni zdolność Aller Aqua do dostarczania produktów spełniających wymagania klientów i wymogi prawne. Dzięki certyfikacji, Aller Aqua jest audytowana przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, a tym samym wykazuje poważne zaangażowanie w pracę z jakością.

Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 świadczy o zdolności i zaangażowaniu organizacji w spełnianie wymagań i potrzeb klientów, a także o skupieniu się na kliencie, co skutkuje zwiększoną satysfakcją i zaufaniem klientów. Certyfikacja w zakresie jakości jest znaczącą przewagą konkurencyjną wymaganą przez wielu dostawców i partnerów w nowoczesnym i globalnym łańcuchu wartości.