LET'S GROW TOGETHER

Najważniejszy jest dobry start! Dla silnego układu odpornościowego. Dla mniejszej śmiertelności. Dla szybkiego wzrostu

ALLER AQUA FRY FEEDS

Wymagania pokarmowe jak i charakterystyka fizyczna (wskaźniki tonięcia, stabilność paszy i wypułkiwanie składników odżywczych) muszą być szczególnie starannie dobrane w procesie produkcji pasz dla narybku.

Właściwości odżywcze i fizyczne paszy są kluczowe dla atrakcyjności paszy, gdyż wpływają na jej pobieranie przez ryby oraz strawność. Z tego powodu pasze narybkowe muszą być najwyższej jakości, a ich skuteczność zoptymalizowana. Zależnie od gatunku ryb współczynnik pokarmowy może wahać się pomiędzy 0,6 a 1.

Na poprawę FCR wpływa stosowanie optymalnego systemu karmienia, który zapewnia precyzyjne, kontrolowane i regularne karmienie.

Jednakże nawet w możliwie najlepszym systemie karmienia atrakcyjność paszy jest gwarantem sukcesu. Szczególnie w poszukiwaniu pokarmu przez larwy i poborze pokarmu istotne są substancje chemiczne wydzielane przez pasze. W celu polepszenia atrakcyjności paszy dodawane są do niej substancje takie jak aminokwasy, nukleotydy, nukleozydy i zasady amonowe.

ALLER AQUA FRY FEEDS składa się z następujących produktów:

Granulaty
- ALLER INFA EX GR
- ALLER FUTURA EX GR
- ALLER ORGANIC EX GR
- ALLER THALASSA EX GR
- ALLER PARVO EX GR

Pelet
- ALLER FUTURA EX
- ALLER PERFORMA / EX
- ALLER THALASSA EX


Kliknij tutaj aby pobrać karty paszowe