LET'S GROW TOGETHER

Karmienie tarlaków paszą funkcjonalną ma wiele zalet

Pasza dla tarlaków


Wpływ żywienia tarlaków na stadia rozmnażania ryb:

1. Płodność,
2. Zapłodnienie,
3. Rozwój zarodka,
4. Jakość larw.

Nasze produkty dla tarlaków:

ALLER REP EX
ALLER STURGEON REP EX

Dlaczego stosować pasze dla tarlaków?

Pasze dla tarlaków ALLER AQUA BROODSTOCK FEEDS zawierają składniki, które wspomagają proces rozmnażania ryb.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe:

- wspomagają funkcjonowanie błon komórkowych,
- poprawiają symetrię ikry i jej żywotność,
- zwiększają wykluwalność,
- sprzyjają przeżywalności wylęgu i jego tempie wzrostu.

Witaminy

- właściwości antyoksydacyjne chronią błony przed wolnymi rodnikami,
- zwiększają liczebność i ruchliwość plemników oraz powodzenie zapłodnienia,
- poprawiają przeżywalność zarodków,
- wspomagają syntezę kolagenu.

Karotenoid

- właściwości antyoksydacyjne chronią błony przed wolnymi rodnikami.

Mączka z kryla

- bogata w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i karotenoid.


Kliknij tutaj aby pobrać karty paszowe