LET'S GROW TOGETHER

JAKOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Pasze organiczne Aller Aqua

Aller Aqua oferuje organiczne pasze dla kilku gatunków ryb w ramach całego cyklu produkcyjnego. Przepisy unijne wymagają, by ryby na hodowlach ekologicznych odżywiały się wyłącznie paszą organiczną. Dotyczy to całego cyklu życiowego, od wylęgu do odłowu.

Zatwierdzone surowce pochodzenia organicznego

Aller Aqua to wiodący światowy producent pasz organicznych dla ryb hodowlanych. Wszystkie pasze powstają w naszej duńskiej placówce w oparciu o wysokiej jakości certyfikowane surowce organiczne.

Zgodność z przepisami unijnymi dotyczącymi hodowli organicznej podlega inspekcji i certyfikacji przeprowadzanej przez duńskie władze.

Aby uzyskać certyfikat ekologiczny UE, akwakultura musi spełnić surowe kryteria dotyczące zagęszczenia hodowli, jakości wody, metod redukcji stresu oraz innych istotnych czynników.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:

EUROPEAN COMMISION WEBSITEOznakowanie ekologiczne UE

Dostawca pasz również zobowiązany jest do posiadania certyfikatu ekologicznego. Dzięki wysokim standardom w zakresie dobrostanu i żywienia zwierząt, Aller Aqua może się poszczycić unijnym logo produkcji ekologicznej. Wykorzystujemy jedynie najlepsze surowce dostarczane przez zatwierdzonych, ekologicznych producentów, a przyznane nam logo unijne jest dla klienta gwarancją zrównoważonego, organicznego produktu o minimalnym wpływie na środowisko, powstałego w ramach dbałości o różnorodność biologiczną w całym łańcuchu akwakultury organicznej.

Czytaj więcej o jakości i certyfikatach Aller Aqua.

Pobierz arkusze informacyjne