LET'S GROW TOGETHER

Komponowanie pasz według strawności składników pokarmowych

Power2

Razem z POWER2 wprowadzamy nową generację pasz, których skład jest tak skomponowany, aby zneutralizować zmienną jakość surowców użytych do ich produkcji.

Powszechnie wiadomo, że im lepsze surowce tym lepsza jakość paszy. Tradycyjnie pasza jest tak komponowana, żeby uzyskać ogólnie zadeklarowane wartości surowców wchodzących w jej skład. Przy naturalnej zmienności jakości surowców produkt finalny zawsze będzie raz lepszy raz gorszy. Koncepcja POWER2 ma natomiast za zadanie usunąć wpływ zmiennej jakości surowców na produkt końcowy, a wprowadzić zadeklarowaną, stałą jakość.

Dzięki POWER2 uzyskiwane są następujące korzyści: 

  • stała wartość energii dostarczanej rybom niezbędnej do optymalnego wzrostu mimo zmiennych deklaracji surowcowych,
  • stabilna efektywność, a dzięki niej przewidywalna produkcja na gospodarstwie hodowlanym,
  • efektywne wykorzystanie użytych zasobów,
  • minimalna strata składników pokarmowych, a dzięki temu ograniczony do minimum wpływ na środowisko naturalne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji bądź otrzymania naszej broszurki skontaktuj się z nami

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ KARTY PASZOWE