RASTIMO ZAJEDNO

FUNKCIONALNA HRANA ALLER AqUA FOKUSira se NA REPRODUKCIJU RIBA, ZDRAVLJE RIBA I PREVENCIJU STRESA

Funkcionalna hrana

Dobro je poznato da različite vrste riba imaju različite prehrambene potrebe. Da bi promovisao rast ribe i zdravlje ribe, Aller Aqua se fokusira na razvoj funkcionalne hrane koja podržava korisne fiziološke efekte koji prevazilaze tradicionalne formulacije hrane. 

Istovremeno, naša funkcionalna hrana mora biti ekonomski atraktivna i ekološki prihvatljiva. Zbog toga Aller Aqua pažljivo bira specifične sirovine za funkcionalnu hranu.

Aller Aqua pažljivo bira specifične sirovine za funkcionalnu hranu. Funkcionalna hrana Aller Aqua cilja na ublažavanje negativnih efekata parazita, bakterijskih bolesti i stresnih događaja na ribu, a samim tim i na performanse na ribogojilištu.

Funkcionalna hrana uključuju:

ALLER AQUA SUPPORT
ALLER VITAMAX FEEDS


Challenges_Functional feeds

IZAZOVI

Uzgajanu ribu mogu izazvati neoptimalni uslovi i stresni događaji poput povišenih temperatura, rukovanja, vakcinacije i pritiska bolesti. Kao posledica, riba je oslabljena, a efekat je usporen rast i povećana stopa smrtnosti.

Protection_Functional Feeds

ZAŠTITA

Funkcionalni sastojci pripremaju i aktiviraju imuni sistem ribe da se nosi sa izazovima. Ovo dodatno povećava otpornost na patogene i parazite. Stimulišu se ćelije urođenog i adaptivnog imunološkog sistema, poboljšava se funkcionisanje telesnih ćelija i mikrobiota creva uravnotežuje prema korisnim bakterijama.

Healthy fish_Functional feeds

ZDRAVA RIBA

Funkcionalna hrana omogućava ribi da izdrži stresne događaje i patogeni pritisak. To postaje očigledno povećanim stopama rasta i preživljavanja, kao i poboljšanom kratkotrajnom i dugoročnom konverzijom hrane.

Performance_Functional feeds

PERFORMANSE

Jake i zaštićene ribe troše manje energije noseći se sa izazovnim situacijama i više energije gradeći biomasu. Poboljšane stope rasta i preživljavanja rezultiraju većim učinkom za uzgajivača ribe, sa sve većom i većom ribom koja koristi manje hrane i manje vremena.