LET'S GROW TOGETHER

Koldt ferskvand

Regnbueørred

Komplet foderprogram herunder. Du kan nemt skifte mellem programmerne for hhv. foderpiller og granulater, og downloade datablade. Mørkere farver indikerer bedre ydelse.

Har du spørgsmål til foderprogrammet eller vores foder er du velkommen til at kontakte os.

Anbefalet foderprogram

Klik på et produktnavn for at downloade databladet.

 

Supplerende foderprogram

Klik på et produktnavn for at downloade databladet. Farver angiver produktkategorien.

0.1 mm
0.2 mm
0.4 mm
0.5-1.0 mm
0.9-1.6 mm
1.3-2.0 mm

Relaterede arter

Bækørred

Fjeldørred

Ferskvandslaks