LET'S GROW TOGETHER

Forskning & Udvikling

Hos Aller Aqua gør vi vores bedste for at tilbyde fiskeopdrættere over hele verden foder, der sikrer hurtig vækst, sunde og robuste fisk samt optimal foderudnyttelse. Vi tror på, at det er kernen i et givende samarbejde, når vi hjælper opdrætterne med at sikre en sund forretning.

Løbende udvikling af både nuværende såvel som nye fodertyper samt evaluering af råvarer i forhold til fiskenes ernæring er et ansvarsområde, der hører under vores forsknings- & udviklingsafdeling. Foder til udvalgte arter sammensættes af forskellige råvarer og testes i laboratoriet og på fiskeopdræt i drift af Aller Aquas udviklings-team.

Vi tester selv både foder og råvarer på vores forsøgsstation, Aller Aqua Research.

 

Udvikling af foder med høj ydeevne

Vores kunders success er vores fokus, når vi udvikler kommercielt fiskefoder. Foder fra Aller Aqua er resultatet af omfattende forsøg og evaluering. Vores udviklingsarbejde følger standardiserede procedurer og gør brug af topmoderne forskningsfaciliteter, teknologi og udstyr.

Det går hånd i hånd med vores konstante arbejde med innovation i samarbejde med forsøgspartnere og udviklingsinstitutioner for at sikre, at både vi og vores kunder er på forkant med udviklingen indenfor akvakultur.

Følg Aller Aqua Research på Facebook for det sidste nye indenfor akvakulturforskning (Facebook-siden er på engelsk).

Aller Aqua Research & Development on Facebook

Evaluering af forsøg på fiskeopdrætsanlæg

Efter en ny fodertype er testet med success i både laboratoriet og på forsøgsstationen, er det tid til yderligere at evaluere foderet på et fiskeopdræt i drift. I laboratorieforsøg kan man indstille faste parametre for bestemte miljøer, hvilket sjældent er muligt på et fiskeopdræt. Selv når et fiskeopdræt styres optimalt, kan det ikke undgås, at miljøfaktorer ændrer sig og spiller ind. Derfor er dette den virkelige test af et fiskefoder. Forsøg med fiskefoder fra laboratoriet gentages derfor på et fiskeopdræt i drift, hvor der ligeledes sammenlignes med konkurerende produkter, før foderet kan frigives til markedet. Enkelte forsøg kan kun udføres i større skala og udføres derfor direkte på fiskeopdræt. Det kan være forsøg omhandlende brugen af nye foderautomater, kameraer eller sorteringsmaskiner.

      

 
Evaluering af forsøgsresultater

Forskellige laboratorier og forskningspartnere understøtter Aller Aqua Research i test af fiskefoderets ydeevne. Det kan være test af den fysiske foderpille, foderets smag, fordøjelighed, ydeevne, pigmentering og fiskenes sundhed. Fodring med det rette foder kan reducere konsekvenserne af dårlige driftsforhold, stress og sygdomsudbrud. Ydeevne og fiskenes sundhed evalueres endeligt, når fiskene slagtes, hvor der ses på parametre såsom filletudbytte, -tekstur og fedtsyreniveau.

 

Forsøgsfaciliteter hos Aller Aqua Research

Aller Aqua Research råder over adskillige recirkulerede forsøgsanlæg. Fuld kontrol med  miljøparametre muliggør forsøg i både salt- og ferskvand, med både koldt- og varmtvandsarter og fra yngel og til salgsklare fisk. Det fleksible setup betyder, at vi kan udføre omfattende ingrediensanalyser og udvikle foder, samtidig med at vi evaluerer produkternes bæredygtighed og økonomi. Vores forsøg på kommercielle fiskeopdræt sikrer levering af fiskefoder af højeste kvalitet til vores kunder.

 

     

   
Evaluering af forsøgsfoder

Foderforsøg, der tester råvarekvalitet, nye recepter eller som er led i udvikling af nye foderkoncepter, udføres under kontrollerede miljøforhold. Fiskene kan fodres med testfoder fra klækning til høst, hvilket betyder, at vi kan overvåge effekten af foderet gennem hele fiskens livscyklus. De anvendte forsøgsprotokoller tillader sammenligning af resultater imellem forskellige sæsoner, så vi kan indsamle og bygge videre på disse data.

Aller Aqua Research har opbygget en omfattende database over råvarenes ydeevne og sammensætning for adskillige fiskearter på forskellige livsstadier.

 

Råvareportefølje

Fiskefoder indeholder adskillige råvarer med forskellige egenskaber og af forskellig oprindelse. Høje krav til råvarenes kvalitet fordrer en indgående forståelse af egenskaberne af hver eneste råvare i fiskefoderet. Råvarer testes i foderforsøg for fordøjelighed såvel som indvirkning på fiskenes vækst og sundhed. Desuden tages der hensyn til blandt andet råvarenes tilgængelighed og kvalitet, så vi kan levere højkvalitetsfoder med den bedst mulige ydevene til vores kunder.

Hos Aller Aqua Research screener og tester vi løbende nye råvarer til anvendelse i fiskefoder. Disse råvarer tilføjes vores store råvareportefølje, og kan anvendes i foderet.