LET'S GROW TOGETHER

koldt saltvand

Laks

Komplet foderprogram herunder. Klik på et produktnavn for at downloade produktdatablad. Mørkere farver indikerer bedre ydelse.

Har du spørgsmål til foderprogrammet eller vores foder er du velkommen til at kontakte os.

Anbefalet foderprogram

Klik på et produktnavn for at downloade databladet.

 

Supplerende foderprogram

Klik på et produktnavn for at downloade databladet. Farver angiver produktkategorien.

Relaterede arter

Regnbueørred - saltvand