LET'S GROW TOGETHER

Foder formuleret for stabil ydelse

Power2

Med Power 2 introducerer vi en ny generation af foder. Sammensætningen af foderet er formuleret for at neutralisere den naturlige variation af råvarerne.

Traditionelt er foder sammensat og solgt med henblik på en fast deklaration - en bruttosammensætning.

Med de naturlige variationer i råvarernes egenskaber kan dette føre til variationer i produkterne. Med Power2 er forholdet vendt om. Nu er målet en nettosammensætning - stabil ydelse.

Dette giver foder med følgende fordele:

  • deklaration og råvaresammensætning varierer, men indholdet, det der får fisken til at vokse, er fastsat
  • stabil ydelse og dermed forudsigelig produktion i fiskeopdrættet
  • effektiv udnyttelse af de anvendte ressourcer
  • minimalt tab af næringsstoffer og dermed bedre miljø i opdrætsanlægget


For mere information eller for at få vores brochure bedes du kontakte os.

DOWNLOAD DATABLAD HER