LET'S GROW TOGETHER

PowerRAS

PowerRAS konceptet imødekommer de høje krav for foder til recirkuleringsopdræt (RAS) i forhold til foderets effektivitet, optimal vandkvalitet og fiskenes vækst. Konceptet er resultatet af forskning og forsøg i Aller Aqua Research, kombineret med test i kommercielle anlæg.

 

 

YDEEVNE FOR VÆKST

PowerRAS konceptet er baseret på Aller Aqua's Power2 koncept. Med Power2 konceptet begyndte vi at formulere foder baseret på et fast indhold af fordøjeligt protein og energi, hvilket giver bedre og mere stabil udnyttelse af alle næringsstoffer og dermed også mindre udledning til vandmiljøet.

Høj ydeevne og foderindtag sikres ved:

 • Velsmagende foder
 • Let fordøjelige råvarer
 • Optimalt forhold mellem fordøjelig protein og fordøjelig energi

PowerRAS konceptet giver bedre udnyttelse af foderet og dermed lavere foderkvotient, hvilket er særlig vigtigt ved lav vandudskiftning under intensiv RAS.

 

OPTIMAL VANDKVALITET

Minimeret mængde organisk materiale fra både foder og fækalier kombineret med udskillelse af lavere mængder kvælstof fra fiskene, højner biofiltrets kapacitet og giver bedre vandkvalitet.

Positive indvirkninger ved mekanisk filtrering:

 • Høj vandstabilitet af foderpillerne
 • Optimal tæthed af foderpillerne
 • Minimering af foderstøv og brud
 • Sammenhængende fækalier
 • Høj sedimentation og fjernelse af fækalier

 

Positiv indvirkning på biologisk rensning:

 • Klarere vand = lav turbiditet
 • Reducerede mængder af ammoniak og ammonium
 • Lav udsivning af næringsstoffer fra foderpillerne

PowerRAS - dedikeret til RAS