LET'S GROW TOGETHER

Der er mange fordele ved at benytte det rette avlsfoder

Avlsfoder

Fiskeyngel af høj kvalitet er grundlaget for enhver levedygtig fiskevirksomhed. De opdrættede fisks fremtidige præstationspotentiale og sundhed er i høj grad afhængig af afkommets kvalitet. Dette er igen tæt forbundet med ophobning og tilførsel af værdifulde næringsstoffer fra hunnen. Det er derfor vigtigt, at foder til yngel sikrer, at alle væsentlige næringsstofbehov opfyldes. I forbindelse med kaviar til konsum er æggenes kvalitet og deres egenskaber de direkte parametre for succes.

De forskellige stadier i reproduktionsprocessen der påvirkes af moderfiskens ernæring:

1. Frugtbarhed
2. Befrugtning
3. Udvikling af embryo
4. Kvaliteten af fiskelarverne

ALLER AQUA BROODSTOCK FEEDS indeholder de værktøjer der skal til for at fremme reproduktionen af fisk i alle processens faser.


FORMULERING AF FODER TIL AVLSDYR

Aller Aqua's foder til yngelbestande er formuleret på baggrund af flere fiskearters reproduktionsbiologi, den seneste forskning i yngelbestandes og afkoms ernæringsmæssige behov, og en omhyggelig udvælgelse af de bedste råvarer.

Flere næringsstoffer er blevet identificeret som værende gavnlige:

 

AMINOSYRER

Protein er den vigtigste energikilde under udvikling af embryo, og specifikke essentielle aminosyrer sikrer en sund vækst af embryo.

CAROTENOIDER

På grund af deres stærke antioxidantegenskaber spiller carotenoider en vigtig rolle i beskyttelsen af cellemembraner mod frie radikaler.

FEDTSYRER

Umættede fedtsyrer letter befrugtningen, og er samtidig en vigtig energikilde for embryo. Fedtsyrer understøtter funktionen af alle fiskens membraner, forbedrer æggenes symmetri og levedygtighed, øger klækningsraten og fremmer ynglens overlevelse og vækst.

VITAMINER

Flere vitaminer er essentielle for fisk og kræver særlig opmærksomhed i foder til yngel, da de spiller en vigtig rolle for ægudvikling, sædmotilitet og cellebeskyttelse.

 

FORBEDRER FRUGTBARHEDEN
FORBEDRER BEFRUGTNINGEN

SIKRER EN SUND VÆKST FOR EMBRYO
FORBEDRER LARVERNES KVALITET