LET'S GROW TOGETHER

KVALITETSSIKRING OG -KONTROL ER INTEGRERET I ALLE TRIN AF FISKEFODERPRODUKTIONEN HOS ALLER AQUA

Kvalitet

I Aller Aqua arbejder vi med kvalitetssikring i hele værdikæden. Fra indkøb af råvarer til levering af foder hos vores kunder. 

Vi støtter indkøbsafdelingen med udvælgelsen af de rigtige råvarer, for at sikre den ernæringsmæssige kvalitet, kundernes krav, lovkrav og selvfølgelig vores egne kvalitetskrav, for at opnå den bedst mulige foderydelse. Vores kvalitetsparametre dækker også sporbarhed og råvarernes oprindelse. Disse faktorer er vigtige, når man skal sikre en ansvarlig produktion af kvalitetsprodukter. Vi kontrollerer at alle krav opfyldes ved at vores modtagekontrol af råvarer og ved at holde tæt kontakt med vores leverandører. 

For at undgå uønskede stoffer i foderet overvåges råvarerne og foderet løbende for disse stoffer. Dels for at sikre fodersikkerheden, men også for at sikre, at råvarerne kommer fra sikre og bæredygtige miljøer. 

I kvalitetsafdelingen støtter og følger vi alle trin af processen med at fremstille ensartet og støvfrit fiskefoder. Ved at fokusere på disse parametre begrænses foderspildet og dermed også udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. 

Alle vores interessenters krav er indarbejdet i Aller Aquas interne kvalitetsstyringssystem. Systemet forbedres løbende, efterhånden som interessenternes krav overvåges og indarbejdes. Det er især kundeønsker, krav, nyheder, lovgivning, foderforeninger, nye eller yderligere krav fra certificeringsorganer samt interne audits, der er nyttige til at justere og forbedre vores arbejdsmetoder. Alle partier kontrolleres i henhold til kvalitetsspecifikationerne, inden de forlader vores fabrik. 

Kvalitetsstyringssystemet er implementeret på alle vores fabrikker. For at sikre fiskefoderets høje standard er fabrikkerne desuden certificeret i forhold til flere kvalitetsstandarder.  

 

Ansvarlighed

Bæredygtighed er en integreret del af Aller Aqua. Vi ved, at moderne fiskeopdræt stiller de højeste krav, når det gælder om at reducere miljøbelastningen.  Foderet er formuleret med henblik på den højeste effektivitet og fordøjelighed af næringsstoffer, hvilket resulterer i lav udledning af næringsstoffer til vandet.

Alle råvarer købes fra certificerede leverandører, hvor størstedelen følger de internationale kvalitetsstandarder (f.eks. ISO, HACCP eller GMP+)

  • Alle råvarer er non-GMO
  • Lokalt producerede råvarer prioriteres
  • Sojaprodukter, der er certificeret med hensyn til ansvarligt landbrug prioriteres (f.eks. RTRS, ProTerra eller ISCC)
  • Vildfanget fisk, der anvendes til fremstilling af fiskemel og fiskeolie, kommer fra sunde fiskebestande af ikke-truede arter. Certificeringer, der sikrer bæredygtighed, er f.eks. MSC/ISEAL eller Marin Trust.
  • Biprodukter (afskær) fra fiskeforarbejdning til fødevarer, er anerkendt som en bæredygtig kilde til marine råvarer, og anvendes som et almindeligt marint råmateriale

LÆS MERE OM, HVORDAN ALLER AQUA ARBEJDER MED BÆREDYGTIGHED (EN)

Bæredygtighed

Hos Aller Aqua sikrer vi, at vi overholder både nationale regler og relevante internationale kvalitetsstandarder, som skaber værdi for både vores kunder og forbrugerne. Vi evaluerer jævnligt vores certificeringer for at sikre, at vi altid er ajour med hensyn til bæredygtighed, interessenternes krav og omkostninger.

Læs mere om nogle af standarderne nedenfor (EN):

ASC

GLOBAL G.A.P.

ØKOLOGISK FØDEVARER

ISO 9001

 

Certifikater for de respektive fabrikker kan fås ved at kontakte din salgsrepræsentant.

Sikkerhedsdatablade

Her finder du vores sikkerhedsdatablade tilgængelige som pdf.


Kontaktperson i tilfælde af tilbagekaldelse:

Marianne Hornholt

QHSE Manager, Aller Aqua A/S

E. mho@aller-aqua.dk
T. +45 42 70 03 90