LET'S GROW TOGETHER
Nyhedsarkiv:Alle nyheder
 • Alle nyheder
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
28. 08. 2019

Aller Aqua og TripleNine samarbejde

SAMARBEJDE OM FORSØG MED NYE RÅVARER TIL AKVAKULTUR FOKUSERER PÅ YDEEVNE OG BÆREDYGTIGHED

Marine råvarer er værdifulde ingredienser i fiskefoder. Deres værdi udnyttes bedst gennem målrettet brug af råvarernes funktionelle egenskaber for at opnå højere ydeevne og et højere niveau af bæredygtighed.

Aller Aqua og TripleNine, der producerer marine råvarer, har indgået et forskningssamarbejde for at identificere særlige funktioner i marine råvarer, der kan være fordelagtige for fiskenes sundhed og vækst.

Foderforsøg på udvalgte fiskearter bliver udført hos Aller Aqua Research.

Begge firmaer deltog i det første SDG Accelerator-program, som blev afholdt af UNSDP i samarbejde med Industriens Fond. SDG Accelerator er nu i gang med runde to, fortsat med fokus på at udvikle forretningsmuligheder baseret på FN’s verdensmål.

Aller Aqua og TripleNine i forsøgssamarbejde 

TripleNines projekt i SDG Accelerator-programmet gik ud på at være aktive i stedet for reaktive med hensyn til udviklingen af alternative marine råvarer til akvakulturindustrien. På denmåde kan firmaet påvirke bæredygtighedsagendaen positivt.

Marine råvarer danner grundlag for mange typer fiskefoder af høj kvalitet. I samarbejdet med TripleNine, der er eksperter i marine råvarer, vil vi udnytte de marine råvarer og deres funktionelle komponenter fuldt ud for at optimere foderets ydeevne. At finde tillægsværdi i råvarerne vil desuden yderligere fremme den fortsatte bæredygtige brug af marine råvarer i fiskefoder,” forklarer R&D Director hos Aller Aqua, Dr Hanno Slawski.

Chief Commercial Officer hos TripleNine, Kenneth Storbank, siger: “TripleNines fiskemel og fiskeolie er af den højeste kvalitet og er en essentiel og værdifuld ingrediens for producenter af foder til akvakultur. Vi er sikre på, at nyudviklede produkter vil hjælpe med at sikre en fortsat forbedret ydeevne i akvakultur ved at øge fiskenes sundhed og vækst. Akvakultursektoren ønsker øget bæredygtighed, og vi, som producenter af marine råvarer, må hjælpe med at løfte denne proces ved at introducere og aktivt samarbejde omtest af produktforbedringer og alternativer til de allerede velkendte produkter.”

Forskning er det ultimative værktøj for at sikre konstant fremskridt i akvakulturværdikæden, og samarbejde om opnåelse af fælles mål vil fremme denne dagsorden. Aller Aqua Research tester kontinuerligt råvarernes effektivitet og ydeevne, og det tætte samarbejde med TripleNine betyder, at Aller Aqua kan teste nye råvarer, før de er tilgængelige på markedet. For TripleNine sikrer samarbejdet og den kommercielle test af råvarerne med en professionel partner grundig dokumentation for effekten af produkterne.

For yderligere information bedes du kontakte:

Dr Hanno Slawski
Group R&D Director
E-mail: hs@aller-aqua.dk
Tlf.: +45 30 52 47 59