LET'S GROW TOGETHER
Nyhedsarkiv:Alle nyheder
 • Alle nyheder
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
06. 04. 2020

Samarbejde giver forbedringer i ydeevne og sundhed

I august 2019 bekendtgjorde Aller Aqua og TripleNine, producent af marine råvarer, at de havde indgået et forskningssamarbejde. Målsætningen var at identficere råvarer med særlig funktionalitet, der kunne forbedre ydeevenen af foder i forhold til fiskens helse og vækst såvel som at øge bæredygtigheden. Foderforsøget er afsluttet og har givet meget positive resultater.

I foderforsøgene, som fandt sted hos Aller Aqua Research, blev de marine råvarer producet af TripleNine undersøgt og testet. Fra første fodring efter klækning og til yngelstørrelse blev regnbueørreder fodret med forskellige slags testfoder indeholdene funktionelle marine råvarer.

Ingredienserne gav positive resultater i forhold til både fiskevækst og sundhed, og gav desuden rigtig gode overlevelsesrater i testgrupperne. Dette opfylder det indlende krav om optimering af foderets ydeevne gennem målrettet brug af de funktionelle egenskaber i marine råvarer.

“Vi er glade for at TripleNine, en velkendt producent af marine råvarer, specialiserer sig i værdiskabende produkter. De produkter vi har testet er velkendte, ernæringsmæssigt værdifulde fiskefoderingredienser, men brugt som koncentrerede funktionelle ingredienser øges deres virkning. Vores foderforsøg bekræfter dette.” forklarer R&D Director hos Aller Aqua, Dr Hanno Slawski.

 

Regnbueørred yngel | Akvakultur | Aller Aqua

Chief Commercial Officer hos TripleNine, Keneth Storbank siger: “Vi er glade for at forsøgene bekræfter vores målsætning med 999Vital, som vi kalder produktet. Optimal effektivitet på baggrund af en koncentration af de funktionelle ingredienser sikrer at vi kan øge både ydeevne og bæredygtighed i akvakultur-sektoren. Vi har et givende samarbejde med Aller Aqua, og det er en god måde for os at få testet vores produkter kommercielt, samtidig med at vi får solid dokumentation for effekten.”

I fremtiden vil 999Vital fungere som fast ingrediens i Aller Aqua’s yngelfoder. Fortsatte forsøg skal evaluere råvarens effekt i både vokse- og moderfiskstadierne af fiskenes livscyklus for mulig senere implementering.

Bæredygtighed har været et fokusområde for forskningssamarbejdet fra begyndelsen, og en af nøglefaktorerne har været ønsket om at udnytte tilgængelige resourcer fuldt ud, og på denne måde optimere akvakultur-værdikæden. Det har derfor også været en vigtig faktor at samarbejdet ville have en positiv effekt på FN’s Verdensmål. Der bliver især kigget på mål 12, Ansvarligt Forbrug og Produktion, og mål 14, Livet i Havet, når man diskuterer marine råvarer. TripleNines marine råvarer produceres lokalt, hvilket passer med Aller Aquas politik om såvidt muligt at indkøbe regionale råvarer. Koncentrationen af de funktionelle ingredienser i marine råvarer sikrer et minimum af spild samt optimal effekt af en mindre mængde råvarer. Dette reducerer værdikædens afhængighed af marine råvarer, da mindre skal bruges, samtidigt sikrer en reduceret mængde spild et bedre vandmiljø.

999Vital er en success i forhold til både ydeevne og bæredygtighed, og både Aller Aqua og TripleNine har haft fordel af forskningssamarbejdet.

For yderligere information venligst kontakt:

Dr Hanno Slawski, Group Research & Development Director: hs@aller-aqua.dk                                    

eller 

Kenneth Storbank,Chief Commercial Officer: ks@999.dk