LET'S GROW TOGETHER
Nyhedsarkiv:Alle nyheder
  • Alle nyheder
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
08. 02. 2019

Aller Aqua certificeret efter ISO9001 standarden

Den 17.-18. december 2018 blev Aller Aquas fabrik i Christiansfeld, Danmark, certificeret efter ISO 9001:2015 standarden.
Intertek udstedte certifikatet 30. januar 2019, som dermed er gyldigt i 3 år - til 30. januar 2022. Der vil i den mellemliggende periode være årlige opfølgningsaudits.

 

ISO 9000 er en samling af standarder for kvalitetsstyring. Den omfatter alle typer virksomheder og organisationer og vedligeholdes af International Organization for Standardization (ISO). Standarden udkom første gang i 1987 og sidst revideret i 2015. De største ændringer fra 2008 versionen til 2015 udgaven er, at ISO nu har fået fokus på lederskab frem for styring. Derudover handler standarden om risikotænkning og håndtering af risici. Ligeledes er krav fra virksomhedens interessenter i fokus. Nyt er også krav til organisatorisk viden og medarbejder kompetencer.

INTERNT vil certificeringen komme til udtryk i form af yderligere struktur i organisationen og systematiske arbejdsmetoder. Der vil ske udvikling og forbedring til allerede definerede og beskrevne processer, og der vil ske en markant forankring af ledelsessystemet i hele organisationen. Roller, ansvar og beføjelser er tydeligt defineret - også på tværs af afdelinger. Dette vil på sigt fortsat forbedre kvalitetsniveauet, i form af færre fejl og registreringer af afvigelser, færre kundereklamationer og eliminering af gentagne årsager til fejl.

EKSTERNT vil certificeringen sikre Aller Aquas evne til at levere produkter, der opfylder kunde-, myndigheds- og lovmæssige krav. Med en certificering er Aller Aquas ledelsessystem vurderet af et 3. parts certificerings-organ og vi sender dermed et klart signal til markedet om, at vi arbejder effektivt med kvalitet. En certificering i ISO 9001 demonstrerer organisationens evne og engagement til at opfylde kundernes krav og behov, og at vi sætter kunden i fokus. Dette skal resultere i forbedret kundetilfredshed og tillid. En certificering i kvalitet er en signifikant konkurrencefordel som kræves af flere leverandører og samarbejdspartnere i en moderne og global forsyningskæde.